Obwieszczenie Starosty Sanockiego z dnia 2018-01-31 o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich

dla inwestycji „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”