Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą bajową nr 28”

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988