Konkurs ofert rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu Sanockiego w dniu 13.03.2019r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki i oświaty przyznając dofinansowanie dla 13 zadań. Każdy z podmiotów, który brał udział w konkursie zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu konkursu i terminie podpisania umowy drogą mailową.

Do pobrania: