Konkurs ofert rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu Sanockiego w dniu 16.03.2017r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki i oświaty przyznając dofinansowanie dla 13 zadań. Każdy z podmiotów, który brał udział w konkursie zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu konkursu i terminie podpisania umowy.

W przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowana, konieczne będzie dostosowanie kosztorysu do przyznanej kwoty dotacji.

Do pobrania:

Uchwała wraz z wykazem podmiotów, którym udziela się dotacji w zakresie kultury, sportu, turystyki i oświaty