Konkurs ofert rozstrzygnięty

Zarząd Powiatu Sanockiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sportu i turystyki. W ramach konkursu złożonych zostało 19 ofert. 1 oferta nie spełniła wymogów formalnych, spośród pozostałych Zarząd przyznał dofinansowanie dla 17 zadań.

Każdy z podmiotów, który brał udział w konkursie zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu konkursu i terminie podpisania umowy.

W przypadku przyznania innej kwoty niż wnioskowana, konieczne będzie dopasowanie oferty do przyznanej kwoty dotacji.