Karta informacyjna

Każdy podmiot starający się o wsparcie organizacji, przygotowywanej przez siebie, imprezy/przedsięwzięcia jest zobowiązany wypełnić kartę informacyjną ( w załączeniu).

Jest to warunek niezbędny do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu wniosku, który powinien wpłynąć do Starostwa na 30 dni przed planowaną daty imprezy/przedsięwzięcia.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988