Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków położonych w gminie Tyrawa Wołoska