Informacja Zarządu Powiatu o przetargach na nieruchomości Powiatu Sanockiego

ZARZĄD POWIATU W SANOKU

informuje,

że w okresie od 26 października 2012r. do 16 listopada 2012r. na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz obejmuje spółdzielcze własnościowe prawo Powiatu Sanockiego do lokalu użytkowego, mieszczącego się na V i VI piętrze w budynku biurowo-usługowym, położonym w Sanoku obręb Śródmieście przy ul. Kościuszki 23.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-465-76-12.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988