Informacja Zarzadu Powiatu

ZARZĄD POWIATU W SANOKU

informuje,

że w okresie od 17 marca 2015r. do 7 kwietnia 2015r. na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36, wywieszono wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz dotyczy części działki nr 773/11 obejmującej obszar 0,0863 ha, położonej

w Sanoku obręb Wójtowstwo, dla której w Sądzie Rejonowym w Sanoku prowadzona jest księga wieczysta KW Nr KS1S/00037552/2.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-4657612

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988