Informacja Zarzadu Powiatu

Zarząd Powiatu w Sanoku zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza ofertę zadania publicznego PTTTK Odział „Ziemia Sanocka” ul. 3 maja 2, 38-500 Sanok pt „Promocja walorów turystycznych Powiatu sanockiego podczas XXXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasną Górę”.

Uwagi odnośnie oferty można zgłaszać mailowo na adres promocja2@powiat-sanok.pl lub pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Sanoku, ul. Rynek 1 38-500 Sanok do 25 lutego 2015r. do godz. 15.00. Po tym terminie uwagi nie będą rozpatrywane.

Ochrona danych osobowych
Raport o stanie Powiatu Sanockiego
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988