Informacja Zarządu Powiatu

ZARZĄD POWIATU W SANOKU

informuje,

że w okresie od 18 marca 2014r. do 8 kwietnia 2014r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1 i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Kościuszki 36 wywieszono wykaz nieruchomości Powiatu Sanockiego, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego- do rolniczego wykorzystania.

Wykaz obejmuje nieruchomości, położone w obrębie Nowosielce gm. Zarszyn, oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów i budynków działkami:

- nr 586/15 o pow. 0,0892 ha oraz 1/5 udziału w działce nr 586/12 o pow. 0,0279 ha

i 2/5 udziału w działce nr 586/17 o pow. 0,0005 ha – obiekt nr 1,

- nr 586/16 o pow. 0,0969 ha oraz 1/5 udziału w działce nr 586/12 o pow. 0,0279 ha

i 2/5 udziału w działce nr 586/17 o pow. 0,0005 ha – obiekt nr 2

Działki nr 586/12 i 586/17 pełnią rolę drogi dojazdowej do działek nr 586/15 i nr 586/16.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie - Nr tel. 013-465-76-12.