Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze nieruchomości położonej w Jurowcach, gmina Sanok, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1/8 oraz nr 1/36

Ochrona danych osobowych
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Działalność lobbingowa
Rejestr Instytucji Kultury
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Archiwalny BIP
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988