Informacja o terminie i miejscu wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Choceń, Kalnica, Kamionki, Sukowate i Zawadka Morochowska położonych w jednostce ewidencyjnej Zagórz