Decyzje Starosty Sanockiego o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym


Lp

Decyzja

dotycząca

działki

znak

z dnia

w Obl'ębie

Nr

1.

GN-III.6821.3.4.20 12

08.11.2012r.

Zagórz

957

2.

GN-JII.6821.3.5a.20 12

09.11.2012r.

Wielopole

204/2

3.

GN-TII.6821.3.5b.2012

09.11.2012r.

Wielopole

204/3

4.

GN-III.6821.3.5c.2012

12.11.2012r.

WieI opole

215