Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Niebieszczanach gmina Sanok, oznaczonej nr działek 738/3 i 1041/5