Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Niebieszczanach gmina Sanok, oznaczonej jako działka nr 1799/3