20 listopada 2019, 14:15

Życzenia 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego z tej okazji Starosta Sanocki skierował do Nich życzenia:

Pracownicy Socjalni

Powiatu Sanockiego

Szanowni Państwo !

W Dniu Pracownika Socjalnego, który jest świętem wszystkich pracowników instytucji pomocy społecznej, zaangażowanych w pomoc osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym. Tych, którzy służą na rzecz drugiego człowieka zarówno w służbach publicznych, jak
i w instytucjach pozarządowych.

Tego dnia zwracamy się szczególnie do pracowników instytucji pomocy społecznej
– pracowników socjalnych, którzy z racji wykonywanego zawodu są najbliżej osób w trudnej sytuacji życiowej. Od Waszej pracy, zaangażowania, kompetencji oraz zrozumienia zależy często los potrzebujących pomocy. To Wy pamiętacie, każdego dnia stykacie się i niesiecie pomoc, tym którzy wśród naszego społeczeństwa są jego słabszymi członkami potrzebującymi empatii, zrozumienia i wsparcia .

Składam serdeczne życzenia wszystkim pracownikom pomocy społecznej
- publicznych i pozarządowych instytucji, aby nigdy nie zabrakło Wam sił w podnoszeniu ludzi na duchu i wsparciu w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych. Życzę zdrowia
i wytrwałości niezwykle potrzebnej w tej trudnej pracy, ale także satysfakcji i poczucia spełnienia każdego dnia.

Dziękując, zapewniam, że doceniam trud każdego pracownika socjalnego.

Z wyrazami szacunku i uznania.

Stanisław Chęć

Starosta Sanocki

Sanok 21 listopada 2019 r.