27 czerwca 2019, 14:52

Zarząd Powiatu Sanockiego z absolutorium

Podczas wczorajszej sesji Zarząd Powiatu Sanockiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżet w 2018 r. Nad uchwałą o przyjęciu absolutorium dla Zarządu głosowało 21 radnych:

za: 14
(Biskup Damian, Cecuła Janusz, Chrobak Andrzej, Galik-Harhaj Krystyna, Jaślar Jan, Konieczny Roman, Lewicki Stanisław, Myćka Marta, Pieszczoch Robert, Skoczołek Jolanta, Strzyż Krzysztof, Węgrzyn Kazimierz, Wójciak Igor, Zuba Jerzy.),
przeciw: 3
(Dziurawiec Marzena, Kawa Marian, Niżnik Sebastian.),
wstrzymało się: 4
(Gankiewicz Tomasz, Struś Bogdan, Szpara Marek, Zoszak Robert.).

Wcześniej po przedstawieniu Raportu o Stanie Powiatu Zarząd otrzymał wotum zaufania nad którym głosowało 21 radnych:

za: 15
(Biskup Damian, Cecuła Janusz, Chrobak Andrzej, Galik-Harhaj Krystyna, Gankiewicz Tomasz, Jaślar Jan, Konieczny Roman, Lewicki Stanisław, Myćka Marta, Pieszczoch Robert, Skoczołek Jolanta, Strzyż Krzysztof, Węgrzyn Kazimierz, Wójciak Igor, Zuba Jerzy.),

przeciw: 2
(Dziurawiec Marzena, Niżnik Sebastian.),

wstrzymało się: 4
( Kawa Marian, Struś Bogdan, Szpara Marek, Zoszak Robert).

Podczas dyskusji nad raportem uzgodniono, że jego forma po doświadczeniach tego roku zostanie dokładnie określona w wyniku wspólnych ustaleń komisji Rady Powiatu i Zarządu. Szczególną uwagę poświęcono sprawą związanym z funkcjonowaniem szpitala, co było efektem dyskusji nad Raportem o Stanie Powiaty. Przewodniczący rady powiatu poinformował, że zgodnie ze wcześniejszymi obietnicami jeszcze przed przerwą wakacyjną tj. przed 1 sierpnia 2019 r. zostanie zwołane posiedzenia Rady Powiatu, którego głównym tematem będzie omówienie stanu i przyszłości działania sanockiego szpitala.

Na pytanie radnego Roberta Zoszaka dotyczącego możliwości zwiększenia naboru do sanockich liceów -obecnie planowane 10 oddziałów I LO i 9 oddziałów II LO, co jego zdaniem jest wielce niewystarczające. Starosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu po dniu 5 lipca ,gdy ostatecznie będzie znana liczba osób ubiegających się o przyjęcie do obu liceów przeanalizuje sytuacje i podejmie stosowną decyzję.