17 grudnia 2010, 9:29

Zakończenie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Zakończenie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Zakres prac przy odcinku drogi Zagórz - Poraż obejmował:

  1. Przebudowę drogi powiatowej na odcinku 6,317 km (od km 0+010 do 6+327)
  2. Budowę chodnika o powierzchni łącznej 550 m2
  3. Uzupełnienie poboczy.
  4. Przebudowę odwodnienia powierzchniowego
  5. Instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne) na długości 950 mDrugi projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2232R ulica Jana Pawła II w Sanoku wraz z chodnikami” realizowany również w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 obejmował:

1. Przebudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 0,9564 km (w km od 0+080,7 do 1+037,10)

2. Przebudowę chodników po obu stronach drogi o powierzchni łącznej 6342 m2

3. Regulację układu odwodnienia w jezdni o łącznej liczbie 124 szt.


Przebudowa tej drogi rozpoczęła się 10.06.2009 roku i trwała 5 miesięcy. Odbioru dokonano w dniu 26.10.2009 roku. Koszt zrealizowanego projektu brutto wyniósł – 2 210 763,94 . Dofinansowanie wyniosło 1 105,300 . Wkład własny w kwocie 1 105 463,94 zł pokrył Powiat Sanocki przy współudziale Gminy Miasta Sanoka, która zapewniła pomoc w kwocie 562 000,00 zł.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988