9 sierpnia 2018, 10:08

Zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w m. Odrzechowa

Firma Handlowo-Usługowa "Sławex" informuje, iż w związku z realizacją zadania pn: „Projekt czasowej organizacji ruchu - odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn- Odrzechowa w m. Odrzechowa w km 6+877” od dnia 16.08.2018r. do dnia 30.12.2018r. następuje całkowite zamknięcie odcinka drogi powiatowej na czas prowadzenia robót związanych z odbudową mostu.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988