14 maja 2012, 8:20

TURNIEJ O PUCHAR STAROSTY

W sobotę ubiegłego tygodnia tj. 16 czerwca na obiekcie sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” znajdujacym się przy I liceum Ogólnokształcącym w Sanoku odbyły się rozgrywki grupowe (szczebla regionalnego) o „Puchar Starosty Sanockiego” w ramach projektu „Orlik Polska”. W rozgrywkach grupowych uczestniczyło 15 drużyn amatorskich. Pełne sprawozdanie ukaże się niebawem na stronie Starostwa Powiatowego w Sanoku. Listy drużyn, które zajęły w swoich grupach pierwsze i drugie miejsce zostaną zweryfikowane w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Krośnie. Są przesłanki, że uczestnikami rozgrywek grupowych byli czynni zawodnicy lokalnych klubów piłkarskich. Jest to niezgodne z regulaminem. Takie drużyny karane będą walkowerami. Finał rozgrywek planowany jest na 30 czerwca br.


Turniej sportowy na kompleksie boisk „Orlik” przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku przy ul Zagrody 1 organizowany będzie w ramach projektu „Orlik Polska”. W turnieju mogą wziąć udział drużyny amatorskie, których zawodnicy nie uczestniczą czynnie w rozgrywkach lokalnych lig piłkarskich. Uczestnik w dniu organizacji turnieju musi mieć skończone 16 lat. Organizator bezwzględnie wymagał będzie zgody od opiekunów prawnych na przystąpienie osoby niepełnoletniej do amatorskich rozgrywek. Taka zgoda powinna zostać przedłożona wraz z listą obecności.

Turniej o „Puchar Starosty rozegrany zostanie 16 czerwca br., a godzina rozpoczęcia turnieju podana zostanie 7 dni przed jego rozpoczęciem. Uczestnicy powinni przedłożyć listę obecności, którą można pobrać ze strony Starostwa Powiatowego w Sanoku lub ze strony www.orlikpolska.pl.

Regulamin programu dostępny jest do pobrania w dalszej części tej informacji oraz w biurze animatora sportu na obiekcie sportowym przy I LO w Sanoku. Regulamin będzie bezwzględnie przestrzegany!

Listy obecności należy składać w biurze animatora sportu w godzinach jego urzędowania.

Organizatorami turnieju są Starostwo Powiatowe w Sanoku oraz Fundacja Promocji Sportu EKOBALL.

Telefony kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Sanoku: 13 46 52 931/38

Animator Sportu: 500 627 879

Fundacja Promocji Sportu EKOBALL: 13 46 41 301, 509 226 573

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988