11 lipca 2019, 13:06

Rozpoczynamy projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Sanoku"

W dniu wczorajszym 10 lipca Starosta Sanocki Stanisław Chęć wraz z Wicestarostą Januszem Cecułą podpisali z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie jako instytucji pośredniczącej umowę na rzecz realizacji projektu. Przy podpisywaniu umowy obecna również była Pani Maria Kurowska członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Przypominamy że projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Partnerami projektu są Sanok Rubber Company oraz EAE Elektronik.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone staże, szkolenia oraz specjalistyczne kursy dla 60 uczniów i 6 nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku - dwóch kierunków: technik automatyk i technik elektronik. Ponadto szkoła zyska nowe wyposażenie, które umożliwi jej stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów.
Łączna wartość projektu wynosi 1 037 487,50 zł, z czego dofinansowanie 914 607,50 zł, wkład własny w formie niepieniężnej w wysokości 122 880,00 zł. Okres realizacji projektu 01.08.2019 do 30.09.2022 r

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988