31 stycznia 2020, 12:06

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 04 lutego 2020 r. o godz. 1630

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XVIII Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Debata nad aktualną sytuacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wnioski i oświadczenia.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988