11 lipca 2019, 15:04

O Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo podczas Konwentu Powiatu Sanockiego.

Dzisiaj (11.07.) w Urzędzie Gminy Bukowsko odbyło się posiedzenie Konwent Powiat Sanockiego. W spotkaniu obok burmistrzów i wójtów powiatu sanockiego, lub ich przedstawicieli oraz starosty sanockiego, uczestniczyli również: radny Sejmiku Wojewódzkiego Adam Drozd, członkowie Zarządu powiatu sanockiego; Damian Biskup
i Andrzej Chrobak, przedstawiciele Lasów Państwowych w osobach: Piotra Łańskiego nadleśniczego Nadleśnictwa Komańcza, Zbigniewa Pawłowskiego nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko, Tomasz Masłowskiego z Nadleśnictwa Brzozów, Marii Szkutnik
z Nadleśnictwa Rymanów i Tomasza Kałamarza z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Dyrekcji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Ryszard Stojowski ze Stowarzyszenia „Eleusis” Sanok.

Obecność tych osób został podyktowana głównym tematem posiedzenia, którym była możliwość przedłużenie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na teren powiatu sanockiego. Niektóre gminy jak miasta Sanoka, czy Zagórza poczyniły już w tym kierunku pierwsze kroki. Teraz chodziło o to by te działania skoordynować w całym powiecie i stworzyć jednorodną trasę. Miałaby ona być nie tylko atrakcyjna z racji walorów rekreacyjnych oferując rowerzystom zróżnicowane pod względem trudności ścieżki, ale również pozwalająca na poznanie dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych naszego powiatu. Takie założenia wymagają współdziałania wszystkich podmiotów, które są właścicielami terenu gdzie miałby być poprowadzony szlak. Podczas spotkania ustalono, że każdy z uczestników przygotuje propozycję przebiegi szlaku przez teren dla którego jest dysponentem, tak aby zostały spełnione te uwarunkowania. Przygotowane propozycje zostaną omówione na następnym spotkaniu i odpowiednio skoordynowane w ten sposób by stworzyły zintegrowaną całość.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988