9 sierpnia 2018, 12:06

Komunikat w sprawie wystąpienia ogniska czerwonki na terenie Powiatu

W związku z wystąpieniem potwierdzonego w dniu 8 sierpnia br. przypadku wystąpienia czerwonki u 5 osób przebywających na terenie województwa podkarpackiego (uczestników nieformalnego zlotu międzynarodowej grupy "Rainbow Family") odbywającego się na terenie Wisłoka Wielkiego/Moszczańca, w dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Sanoku zebrał się Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego celem wypracowania dalszych decyzji oraz działań.

W chwili obecnej uczestnicy zlotu "Rainbow Family" (około 150-200 osób - wg stanu na dzień 08.08.2018 r) opuszczają miejsce bytowania - jednak przewiduje się, iż część z nich może w kolejnych dniach wciąż przemieszczać się przez teren powiatu sanockiego i stykać z lokalną ludnością w miejscach publicznych (sklepy, transport samochodowy publiczny lub prywatny, itp.).

W związku z powyższym, podczas posiedzenia PZZK wypracowano wniosek o niezwłocznym rozpowszechnieniu wśród mieszkańców miast i gmin powiatu sanockiego treści komunikatu Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydanego w dniu 8. sierpnia br. w celu ostrzeżenia lokalnej ludności przed ryzykiem zakażenia w/w chorobą zakaźną.

Poniżej treść komunikatu:

https://wsse.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2018/08/20180808131434515.pdf

Przewodniczący Powiatowego Zespołu

Zarządzania Kryzysowego w Sanoku

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988