22 maja 2020, 20:27

Drogi powiatowe w Lisznej i Załużu doczekają się remontu

Zły stan nawierzchni ponad kilometrowego odcinka drogi powiatowej prowadzącej do Lisznej oraz w miejscowości Załuż, od dawna był problemem sygnalizowanym władzom powiatu przez mieszkańców.

– Teraz dzięki posiadaniu dokumentacji projektowej jesteśmy gotowi, aby skutecznie aplikować o środki rządowe, które stwarzają realną szansę, że wymienione drogi zyskają nową i szerszą nawierzchnię wraz z poboczami, przepustami oraz odcinkiem chodnika w Załużu – wyjaśnia Janusz Cecuła, wicestarosta sanocki. – Dodatkowo, droga Sanok-Liszna, będzie zabezpieczona koszami siatkowo-kamiennymi od strony potoku.

Dzięki trafnym decyzjom Zarządu Powiatu, które zostały podjęte jeszcze na początku kadencji oraz przychylności radnych, w ubiegłym roku wyasygnowano kwotę ponad 200 tys. zł, którą przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznych dla szeregu zadań drogowo-mostowych. Systematyczna praca oraz planowanie działań w kilkuletniej perspektywie pozwoli na utrzymanie stałego poziomu rozwoju infrastruktury drogowej przy zachowaniu stabilności finansów powiatowych.

Długo oczekiwane zadania zostaną w najbliższym czasie wdrożone do realizacji, między innymi dzięki środkom rządowym pozyskanym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

– W trakcie obecnej kadencji dołożymy wszelkich starań, aby nadrobić wieloletnie zapóźnienia i udowodnić mieszkańcom wszystkich gmin naszego powiatu, że dostrzegane są ich potrzeby i że skutecznie wywiązujemy się z naszych obowiązków – zapewnia Stanisław Chęć, starosta sanocki.

Drogom w Lisznej i Załużu dodatkowo przyjrzała się komisja transportu, która 21 maja w obecności Janusza Cecuły, wicestarosty sanockiego, Arkadiusza Bobera, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Sanoku, Wojciecha Naparły, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, Michała Cyrana, naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz radnych powiatowych, obejrzała stan dróg w powiecie sanockim.

Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Rozwoju Środowiska odwiedziła również trzecią z dróg, na trasie Czerteż-Strachocina, której kompleksowa przebudowa na odcinku o długości 5,3 km planowana jest w trzecim kwartale bieżącego roku. W ramach inwestycji będzie poszerzona jezdnia do 6 metrów, wykonane zostaną pobocza o szerokości 1 m, wykopane rowy odwadniające oraz wymienione przepusty pod drogą. Przedłużony zostanie również o około 600 m chodnik w rejonie Wiejskiego Domu Kultury wraz z przejściem dla pieszych i zatoką autobusową obok szkoły w Kostarowcach. Droga zyska nową nawierzchnię, oznakowanie oraz bariery energochłonne na przepustach. Planowane zakończenie prac to wrzesień 2021 r., zaś szacunkowy koszt to ok. 6,5 mln złotych. Obecnie trwa procedura oceny ofert złożonych w przetargu.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988