16 września 2020, 8:32

Most w Tyrawie Solnej jest już na ukończeniu

Od 16 do 18 września musimy się liczyć z utrudnieniami na drodze Mrzygłód – Tyrawa Wołoska. Zamknięcie drogi jest spowodowane prowadzonymi pracami przy odbudowie mostu w Tyrawie Solnej.

W chwili obecnej wykonawca ocenia zaawansowanie prac na poziomie 90 procent.

Ukończyły się już prace związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych mostu, podpór, ustroju nośnego, płyty pomostu i kap chodnikowych. Na obiekcie mostowym w całości wykonano nawierzchnię na szerokości chodników oraz izolację płyty pomostu. Zrobiono również elementy odwodnienia obiektu w postaci montażu kolektorów odprowadzających wodę z powierzchni obiektu do studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na dojeździe do mostu. Wykonano też prace związane z umocnieniem stożków nasypu w obrębie podpór skrajnych oraz schody naskarpowe dla obsługi.

W obrębie dojazdów do mostu poszerzono korpusy nasypu drogowego, wykonano konstrukcję podbudowy drogi powiatowej oraz zakończono prace zabezpieczające skarpy nasypu poprzez zahumusowanie i obsianie trawą. W ramach inwestycji zostało przebudowane skrzyżowanie z drogą gminną nr 117363R wraz budową przepustu.

Obecnie trwają prace związane z zakończeniem umocnień potoku Tyrawka (zaawansowanie prac sięga 95 procent). Wykonano zabezpieczenie brzegów potoku za pomocą opaski kamiennej oraz zabezpieczenie dna narzutem kamiennym. Pozostało jeszcze zakończenie umocnień w obrębie obiektu.

W tym tygodniu planowane są prace związane z wykonaniem nawierzchni na jezdni mostu oraz na długości drogi powiatowej i na drodze gminnej oraz zakończenie prac związanych z wykonaniem chodników na dojściach do mostu.

W obrębie obiektu do wykonania pozostały prace związane z montażem elementów bezpieczeństwa ruchu, tj. wykonanie bariery mostowej oraz balustrady na długości chodników, jak również elementów oznakowania poziomego i pionowego. Do zrobienia są także elementy zabezpieczające powierzchnie betonowe, które stanowić będą jednocześnie kolorystykę obiektu. Z kolei w obrębie dojazdów do mostu pozostały prace związane z zabezpieczeniem wylotów kanalizacji deszczowej, umocnieniem i oczyszczeniem rowów drogowych oraz wyprofilowaniem i wyrównaniem terenu w obrębie wykonywanych robót.

Po przekierowaniu ruchu na nowy odcinek drogi wraz z mostem, wykonawca przystąpi do rozbiórki dotychczas użytkowanego mostu.

Wartość całkowita zadania wynosi ponad 6 mln złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi ponad 4,8 mln złotych. Dodatkowo, 300 tys. zł dotacji przekaże PGLLP Nadleśnictwo Brzozów.

Nowy most będzie miał nośność 50 t, 61 m długości, jezdnię o szerokości 7,0 m oraz chodniki o szerokości 2x1,50 m. Całkowita szerokość mostu wynosi 12,12 m.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988