28 lutego 2020, 15:36

W trosce o zachowanie dziedzictwa kulturalnego i historycznego

26 lutego w Przemyślu nastąpiło podpisanie listu intencyjnego pomiędzy sygnatariuszami: Mariuszem Bałabanem, wójtem gminy Besko i Karolem Krajewskim, dyrektorem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa w Warszawie przy aprobacie i w obecności Stanisława Chęcia, starosty sanockiego.

Strony porozumienia deklarują współpracę przy realizacji celów polegających na badaniu kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich, w tym rozpoznawaniu współczesnego dorobku kultury mieszkańców obszarów wiejskich w kraju i zagranicą, w szczególności zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego, w tym także kultury kulinarnej oraz tradycyjnych produktów. Docelowo Gmina Besko deklaruje udostępnienie bazy lokalowej na potrzeby funkcjonowania Jednostki Terenowej Instytutu oraz współpracę przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych i innych, promujących dziedzictwo kulturalne, historyczne i przyrodnicze terenów wiejskich Podkarpacia.

List intencyjny jest pierwszym krokiem na etapie organizowania instytucji w gminie Besko, mającej na celu wspieranie i promowanie polskiej wsi.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988