9 lipca 2019, 9:25

Promesa na most w Tarnawie Górnej

Kolejna dobra wiadomość. Dnia 8 lipca wicestarosta Janusz Cecuła otrzymał z rąk Pani wojewody Ewy Leniart promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na odbudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa-Kalnica w m. Tarnawa Górna w km 1+571 o wartości 3 360 000 zł. Powiat ze swojej strony musi zapewnić przynajmniej 20 % wartości inwestycji. Dotacja pochodzi ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988