29 stycznia 2020, 7:36

Podsumowanie XVII Sesji Rady Powiatu Sanockiego

27 stycznia w Sali Herbowej miała miejsce XVII Sesja Rady Powiatu Sanockiego.

Oprócz debaty nad uchwałą budżetową na 2020 rok, radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku, do której od roku 2009/2010 nie było już naboru oraz zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na rok bieżący.

Burzliwą dyskusję wywołały kwestie związane z budżetem. Ostatecznie radni zdecydowaną większością głosów pozytywnie opowiedzieli się za jego przyjęciem.

– Serdecznie dziękuję wszystkim radnym za dyskusję i uchwalenie budżetu – mówi starosta Stanisław Chęć. – Chciałbym nadmienić, że od kilku lat podejmowany projekt budżetu na dany rok nie przekraczał kwoty 100 mln złotych, jak ma to miejsce w tym roku. To dla nas bardzo dobra wiadomość. Ze swojej strony zapewniam, że będziemy nadal pozyskiwać środki zewnętrzne, aby wykonać jak najwięcej inwestycji.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988