14 czerwca 2019, 13:43

Początek prac nad stabilizacją osuwisk w Dębnej i Tarnawie Górnej

W dniu dzisiejszym (14.06) Starosta Sanocki Stanisław Chęć odebrał promesę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinasowanie wykonania dokumentacji geologiczno–inżynieryjnej na stabilizację osuwisk dróg powiatowych Sanok- Dobra w m. Dębna i Tarnawa – Kalnica w m. Tarnawa Górna. Wysokość dotacji to 102 480 zł.