20 października 2017, 15:09

Pieniądze dla Sanockiego Szpitala

W dniu dzisiejszym w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Starosty Sanockiego Romana Koniecznego oraz Posłów na Sejm RP Pana Piotra Uruskiego oraz Pana Piotra Babinetza. Tematem konferencji było przyznanie dofinansowania dla Sanockiego Szpitala. Powiat Sanocki otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – Etap I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia”. Inwestycja jest pierwszym z trzech etapów rozbudowy i przebudowy Budynku Szpitala w Sanoku. Koszt I Etapu szacowany jest na kwotę 19 919 225,13 zł z czego 10 mln zł stanowi dofinansowanie z RPO WP.