24 sierpnia 2012, 8:25

XXV Sesja Rady Powiatu

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU W SANOKU

Zawiadamia

że w dniu 30 sierpnia 2012r. o godz. 1530

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XXV Sesja

RADY POWIATU w SANOKU

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Sanoka zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych
w granicach administracyjnych Miasta Sanoka.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Powiatu Sanockiego na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
( nieruchomość położona w Sanoku obręb Posada ).

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( zwrot dochodów do szkół za II kwartał ).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( kwota 9 065 zł).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/221/2012 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Sanoku wchodzącej

w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku.

12. Podjęcie uchwaływ sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Sanoku wchodzącej

w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka.

13. Podjęcie uchwaływ sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Sanoku wchodzącej

w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Lipińskiego i M. Beksińskiego w Sanoku.

14. Podjęcie uchwaływ sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzącej

w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku.

15. Podjęcie uchwaływ sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Sanoku wchodzącej

w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. I. Łukasiewicza w Sanoku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. I. Łukasiewicza w Sanoku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wnioski i oświadczenia.

20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Powiatu w Sanoku

Robert Pieszczoch

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988