21 listopada 2019, 12:32

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy