29 kwietnia 2020, 13:47

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 1630

w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku odbędzie się

XX Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Sanoku i włączenia tej szkoły do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sanoku wchodzącego w skład zespołu o nazwie Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 w Sanoku i włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 3 w Sanoku i włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 510 zł).

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 3.201 zł).

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 100.000 zł).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 100.000 zł).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 21.200 zł).

13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988