31 maja 2019, 9:30

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Powiat Sanocki informuje, iż w związku z rozpoczęciem robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 2257R Tarnawa – Kalnica, w km
od 0+041 do 1+352, od 1+433 do 1+556, od 1+589 do 2+800, od dnia 5 czerwca 2019
do dnia 29 maja 2020 r.
będą miały miejsce utrudnienia w ruchu w zakresie objętym pracami budowlanymi.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988