9 marca 2020, 8:04

Karpaty – kraina ryb wędrownych


27 lutego w Starostwie Powiatowym w Sanoku odbyło się spotkanie grup roboczych przedstawicieli projektu pn. „Karpaty – kraina ryb wędrownych”.

Głównym celem spotkania było omówienie zmian dokonywanych w projekcie, przedstawienie nowego koordynatora ze strony ukraińskiej oraz określenie szczegółów organizacji konferencji i realizacji filmu promocyjno-edukacyjnego. Partnerzy rozmawiali także o materiałach i wydruku publikacji popularno-naukowej.

W spotkaniu wzięli udział Stanisław Chęć, starosta sanocki, Janusz Cecuła, wicestarosta sanocki, Wojciech Skiba, kierownik projektu, Sebastian Koń, z-ca kierownika projektu, Jolanta Weremińska, specjalista ds. finansowych oraz Renata Ryniak, główna księgowa. Z kolei partnera ukraińskiego reprezentowali Ігор КОС,Głowa Rady Rejonowej w Żydaczowie, Віра Янклевич, pracownik Rady Rejonowej w Żydaczewie, Бовкіт ІГОР, koordynator projektu oraz Мирошкін Володимир i Мііцяк Богдан – przedstawiciele straży pożarnej z Żydaczewa.

Projekt „Karpaty – kraina ryb wędrownych” jest wspólną promocją unikatowych na skalę międzynarodową wędrówek i tarlisk ryb w potokach i rzekach górskich w powiecie sanockim i rejonie Żydaczowskim.

– W ramach projektu odbędą się cztery wydarzenia transgraniczne, w tym dwie konferencje oraz dwa szkolenia – mówi Stanisław Chęć, starosta sanocki. – Powstanie również publikacja promująca przyrodę potoków i rzek górskich w obszarze wsparcia oraz film, którego wiodącym tematem będzie wędrówka świnki pospolitej na tarliska położone w górnych partiach potoków górskich. Publikację oraz film realizować będzie Starostwo Powiatowe w Sanoku przy wsparciu partnera z Ukrainy. Całkowity budżet projektu „Karpaty – kraina ryb wędrownych” wynosi 59 899,61 Euro, z czego 90% środków stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988