28 stycznia 2020, 11:19

Budżet Powiatu Sanockiego na 2020 rok uchwalony

27 stycznia radni 15 głosami za, 2 przeciwko i 1 wstrzymującym się przyjęli uchwałę budżetową na 2020 rok oraz 16 głosami za i 2 przeciwko - uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039.

Budżet na 2020 rok przewiduje dochody w kwocie 100 944 852 zł, z czego dochody bieżące stanowią 93 062 358 zł, a dochody majątkowe 7 882 494 zł.

Z kolei, wydatki na 2020 rok, zakładane są w wysokości 100 369 056 zł, z czego wydatki bieżące to 90 103 342 zł, a majątkowe – 10 265 714 zł.

Nadwyżka budżetowa została ustalona na 575 796 zł i będzie ona przeznaczona na spłatę kredytów.

Jeśli chodzi o przychody Powiatu Sanockiego na 2020 rok, przewiduje się kwotę 1 904 398 zł, zaś rozchody w wysokości 2 480 194 zł obejmą spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych z lat ubiegłych.

Utworzona została również rezerwa ogólna w kwocie 110 000 zł oraz celowa na zadania oświatowe w wysokości 800 000 zł. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 140 000 zł.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988