Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Głównym celem Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jest udostępnienie mieszkańcom Podkarpacia wysokiej jakości usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną przez gminy, miasta i powiaty regionu. Realizacja tak sformułowanego celu wymagała zbudowania nowoczesnego, jednolitego w skali województwa, środowiska e-administracji, które uwzględniało jednocześnie specyficzne potrzeby lokalnych wspólnot samorządowych. Dlatego też, konsolidacji e-usług w ramach portalu regionalnego, towarzyszy decentralizacja procesu ich wytwarzania, w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Budowa PSeAP koncentrowała się, w związku z powyższym, na:

Przygotowaniu, w każdej jednostce samorządu terytorialnego, będącej Partnerem Projektu, nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej, stanowiącej podstawę świadczenia e-usług publicznych.

Wdrożeniu, niezależnie w 157 urzędach, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, który wprowadza jednolite i przejrzyste procedury załatwiania spraw. System wspomaga pracę odpowiednio przeszkolonych użytkowników, zarządzających procesem wytwarzania e-usług dla mieszkańców Podkarpacia. Zaprojektowaniu i uruchomieniu, centralnego Systemu e-Usług Internetowych (SeUI) dla mieszkańców województwa podkarpackiego, w ramach którego udostępniono 420 usług dostępnych za pośrednictwem Internetu.

Rezultatem opisanych powyżej prac jest uruchomienie nowoczesnej platformy teleinformatycznej, wprowadzającej nową jakość obsługi obywatela. PSeAP oferuje mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom województwa podkarpackiego:

Scentralizowany, bezpieczny i bezpłatny dostęp do kluczowych usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego – sprawy, które dotychczas wymagały Twojej wizyty w urzędzie, załatwisz bez wychodzenia z domu, zwiększenie jakości i efektywności pracy administracji samorządowej – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i spraw, przyspiesza i upraszcza procedury w Twoim urzędzie, nowoczesną infrastrukturę informatyczną oraz forum współpracy samorządów – PSeAP stwarza warunki dla wdrażania kolejnych projektów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym, zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów – szybki i prosty dostęp do decyzji administracyjnych, związanych z procesami inwestycyjnymi, jest jednym z warunków rozwoju gospodarczego.

Starostwo Powiatowe w Sanoku zostało w ramach Projektu wyposażone w sieć LAN, serwer, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, infomaty wewnętrzne, podpisy cyfrowe i system elektronicznego obiegu dokumentów PROTON.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988