Powiat Sanocki
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540122857-N-2019 z dnia 18-06-2019 r.
Sanok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 556545-N-2019
Data: 05/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Sanocki, Krajowy numer identyfikacyjny 37044070300000, ul. ul. Rynek  1, 38-500  Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 652 900, e-mail zp@powiat-sanok.pl, faks 134 652 988.
Adres strony internetowej (url): https://powiat-sanok.pl/bip/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-24, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-26, godzina: 12:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych